Utför:

-Dräneringsspolning

 -Grävmaskinsarbeten

-Traktorarbeten t.ex. plöjning mm.

-Uthyrning av arbetskraft